Terms

Regulamin serwisu Job For SpecialistUżywane pojęcia.

 

Serwis Job for specialist – twórcy, administratorzy serwisu Job For Specialist.


Pracodawcy– pracodawcy / ogłoszeniodawcy publikujący ogłoszenia o pracę w naszym serwisie.


RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Użytkownik – Użytkownikiem jest każdy podmiot korzystający ze strony internetowej i/lub przesyłający dane za pomocą formularzy na stronie www.spec-jobs.pl. 

 

Kandydat- jest osobą fizyczną, która wyraża wolę udziału w rekrutacji na stanowisko określone w Ogłoszeniu oraz złoży w Serwisie aplikację o pracę.

 

Formularz Post a Job – formularz umożliwiający stworzenie ogłoszenia o pracę dostępny pod adresem: https://spec-jobs.pl/add-job-offer/.


Formularz aplikacyjny – formularz umożliwiający aplikacje na dane ogłoszenie o pracę.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego, znajdującego się pod adresem internetowym www.spec-jobs.pl, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

2. Serwis Job For Specialist umożliwia: udostępnianie serwisu do umieszczania ogłoszeń o pracę oraz udostępnianie serwisu na potrzeby aplikowania na zamieszczone przez pracodawców ogłoszenia o pracę.

 

3. Zakazane jest używanie Serwisu w celach innych niż określone w regulaminie.

 

4. Serwis Job For Specialist udostępnia Regulamin Użytkownikowi nieodpłatnie w formie elektronicznej.

 

5. Serwis nie pobiera opłat za swoje działanie.

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 

1. Warunkiem korzystania z serwisu Job for Specialist jest akceptacja Regulaminu.

 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OGŁOSZEŃ

 

1. Wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe muszą być wypełnione.

 

2. Formularz Post a Job może wypełnić i zatwierdzić tylko osoba do tego uprawniona.

 

3. Ogłoszenie o pracę składa się poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza Post a Job. 

 

4. Opublikowanie ogłoszenia następuje, po ocenie jego wiarygodności.

 

5. Osoby poszukujące pracy aplikują przez formularz aplikacyjny, podając swoje dane i załączając swoje CV.

 

6. Informacje o umieszczonym ogłoszeniu, o statusie ogłoszenia oraz o nowych aplikacjach na ogłoszenie będą dostarczane drogą mailową, na adres podany w formularzu aplikacyjnym lub formularzu Post a Job.

 

7. Serwis może w każdej chwili usunąć Ogłoszenie, bez podania przyczyny.

 

ISTOTNE ELEMENTY OGŁOSZENIA

 

1. Ogłoszenie musi zawierać rzeczywistą ofertę pracy i musi dotyczyć legalnej formy zatrudnienia.

 

2. Ogłoszenie musi dotyczyć ogłoszeń o pracę dla specjalistów: lekarzy, inżynierów, naukowców itp.

 

3. Ogłoszenie musi być sporządzone w języku polskim, angielskim lub niemieckim.

 

4. Serwis zastrzega sobie prawo do poprawiania Ogłoszenia w dowolnym dla siebie momencie, w celu utrzymania jakości.

 

PRAWA AUTORSKIE PRACODAWCY

 

1. Ogłoszeniodawca oświadcza, że: ogłoszenie, które ma zamiar opublikować, nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich oraz dysponuje odpowiednimi majątkowymi prawami autorskimi do nazw handlowych oraz znaków graficznych i słownych podanych w Ogłoszeniu.

 

2. Pracodawca udziela serwisowi niewyłącznej licencji na używanie nazw handlowych i znaków graficznych i słownych podanych w ogłoszeniu.

 

3. Licencja jest udzielana na czas określony (na czas istnienia ogłoszenia). Serwis jest uprawniony do udzielenia sublicencji podmiotom trzecim w celu realizacji celów serwisu.

 

4. Ogłoszeniodawcy tytułem udzielenia licencji nie przysługuje wynagrodzenie.

 

SKŁADANIE APLIKACJI O PRACĘ

 

1. Wysłanie aplikacji do Ogłoszeniodawcy przez Kandydata następuje automatycznie.

 

2. Informacje podane w aplikacji muszą być prawdziwe.

 

3. Formularz aplikacyjny służy wyłącznie do składania aplikacji o pracę.

 

4. Do skutecznego złożenia aplikacji konieczne jest wypełnienie wszystkich pól w formularzu aplikacyjnym.

 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść złożonych Ogłoszeń.


2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przez złośliwe oprogramowanie oraz ataki hakerskie.

 

3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez użytkowników i pracodawców.